Polityka prywatności

 1. Dotyczy witryny sekundnik.pl zwanym dalej Serwisem
 2. Czytając czy przeglądając Serwis internetowy, robiąc zakupy lub prenumerując naszą subskrypcję akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Jednakże dla procesu zamówienia, konieczne będzie podanie danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 4. Dane osobowe będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem i w granicach prawa polskiego, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ). Nie sprzedajemy i nie udostępniamy zabranych przez siebie danych personalnych czy adresowych osobom trzecim.
 5. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu.
 6. Serwis generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Tobie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie Cię przez serwer. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu na Twoim komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia. Wyłączenie akceptacji ciasteczek może zablokować funkcjonalność serwisu lub poważnie ją ograniczyć. W celu ochrony danych możesz po zakończeniu pracy z Serwisem opróżnić pamięć podręczną przeglądarki i usunąć zapisane pliki cookie.
 7. Serwisy nie spamują Twojej skrzynki pocztowej. Korespondencja, którą od nas otrzymasz dotyczyć będzie procesu realizacji zamówienia lub prezentacji oferty handlowej. W każdym momencie będziesz mógł z niej zrezygnować lub wyrazić zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Wystarczy w tym celu wysłać na adres stosowną wiadomość.
 8. O wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności poinformujemy uprzednio użytkowników i będziemy je w prowadzać w porozumieniu z nimi. Jeśli zmiany owe nie będą Ci odpowiadać, zawsze istnieje możliwość rezygnacji z udostępniania nam swoich danych osobowych.
 9. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości Serwisów lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm. ).
 10. Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostępnianie i używanie w celach komercyjnych utworów zawartych na Serwisie lub ich części, poza przypadkami wymienionymi w wyżej wymienionej ustawie.
 11. Korzystanie z treści zawartych na Serwisie nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw.
 12. Zdjęcia produktów są własnością firmy "ProgWeb" Michał Srokowski i rości sobie ona prawa autorskie do ww. materiałów. Loga i nazwy producentów użyte w serwisie należą do producentów i Serwis nie rości sobie do nich żadnych praw. Loga i nazwy zostały wykorzystane w celach informacyjnych do prezentacji oferty handlowej.
 13. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wyżej wymienionych zasad.